Politica de confidențialitate

SC Hangyasuli Print SRL preţuieşte importanța protecției datelor Dvs. personale şi doreşte să depună toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecţiei.
Societatea noastră urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Din acest motiv depunem toate eforturile ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm inteligibil și clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.
De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Dacă actualizăm Politica de confidenţialitate, vă vom informa cu privire la schimbările pe care le considerăm esenţiale, trimiţându-vă un e-mail, atunci când este cazul. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.
Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Hangyasuli Print SRL
Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: HANGYASULI PRINT SRL este persoană juridică de drept român, cu sediul social în MIERCUREA-CIUC, STR. ZÖLD PÉTER NR., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J19/255/2019, având cod de înregistrare fiscală RO40806072.
În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail office@scoaladefurnici.ro, unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Ce înseamnă date cu caracter personal?
Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?
Sunt unele informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., și altele pe care le primim de la terțe părți și / sau partenerii noștri în cazul în care comandați Produse și / sau Servicii prin aceștia de la noi.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării:

1. Date de facturare și date de livrare
În cazul în care doriți să comandați oricare din Produsele noastre, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: adresa de email; nume; număr de telefon; date de livrare: adresa, țara, județul, orașul, cod poștal; date de facturare: adresa, țara, județul, orașul, cod poștal.
Temeiul legal: Temeiul legal al prelucrării datelor Dvs de facturare și livrare menționat mai sus este îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale cu privire față de Dvs., și îndeplinirea obligațiilor noastre legale privind facturarea.
Adresa de e-mail validă vă este solicitată pentru că prin acest mod de comunicare dorim să ținem legătura cu Dvs. cu privire la confirmarea, procesarea Comenzii, precum și comunicarea facturii emisă de către societatea noastră. Temeiul legal îl constituie interesul nostru legitim a putea comunica și a menține relația cu Dvs, precum şi consimţământul Dvs. expres.
Puteţi să revocaţi oricând consimţământul Dvs. exprimat la furnizarea datelor pentru pagina noastră de internet trimiţând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail office@scoaladefurnici.ro

2. Datele prelucrate pentru returnarea produsului
În cazul în care Dvs. doriți să vă exercitați dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligația legală și a preveni orice fel de abuzuri și fraude o să vă solicităm: datele de identificare precum numele și prenumele, adresa de livrare, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produsului, motiv de retur și alte observații din partea Dvs, iar pentru a putea ține legătura cu Dvs. până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă și un număr de telefon corect.
Temeiul legal al acestei prelucrări este îndeplinirea obligaţiilor noastre legale faţă de Client cu privire la posibilitate returnării produsului în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.

Datele prelucrate pentru valorificarea garanției:
Pentru a vă putea exercita dreptul la valorificarea garanției cu privire la Produsul / Serviciul cumpărat solicităm de la Dvs. următoarele date:
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus este îndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale ale societăţii noastre cu privire la asigurarea garanţiei produselor vândute.

Mai utilizăm datele cu caracter personal furnizate de către Dvs. pentru:

  • furnizorii serviciilor: SC FAN COURIER Express SRL, București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2, cod de înregistrare fiscală: RO 13838336, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4014/2001
  • POSTA ROMANA SA, București, Str. Bulevardul Dacia nr. 140 cu nr. înregistrare fiscală: 427410, nr. ord. Reg. Com: J40/8636/1998.


Datele pe care Dvs. ni le furnizați involuntar:
•    Adresa IP – Atunci când vizitați pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa Dvs. de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.
•    Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu pagina noastră de internet. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.
•    Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale Dvs. fără furnizarea acestor date, și astfel să nu puteți beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experiența Dvs. pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, societatea noastră vă respecta decizia Dvs. cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal
Societatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, dar nu mai mult timp decât 1 lună (cu excepţia celor necesare pentru facturare) de la ultima vizită pe pagina noastră de internet, sau ultimul contact cu Dvs.
În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale legate de contabilitate şi arhivare, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii conform prevederilor legislației române în vigoare.
În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricând acest drept, trimiţând un e-mail la următoarea adresă office@scoaladefurnici.ro

Partajarea datelor cu caracter personal
Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, persoane împuternicite de operator, în măsura în care este necesar:
•    SC FAN COURIER Express SRL, București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2, cod de înregistrare fiscală: RO 13838336, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4014/2001
•    POSTA ROMANA SA, București, Str. Bulevardul Dacia nr. 140 cu nr. înregistrare fiscală: 427410, nr. ord. Reg. Com: J40/8636/1998.

Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.
Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate,

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Zonei Economice Europene, având în vedere ca pagina noastră de internet utilizează platforma Soldigo, servicii Google, etc.și alte servicii care pot stoca, transfera datele de ex. în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie Pagina noastră de internet nu are niciun acces cu privire la stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste furnizori de servicii, însă depune toate eforturile pentru a obţine garanţiile necesare protecţiei datelor cu caracter personal conform prevederilor legale.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal
Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): - aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
  • Dreptul de a rectifica datele ( art.16): - aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate
  • Portabilitatea datelor (art. 20): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și de a solicita portarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal
  • Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societatea noastră
  • Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care
  • Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • Dreptul de a face opoziție (art.21): beneficiați de dreptul a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă justificare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate și reclamă
  • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: office@scoaladefurnici.ro

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteți să ne contactați la adresa office@scoaladefurnici.ro, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere.
Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către societatea noastră la adresa office@scoaladefurnici.ro
și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societății noastre identificată în preambulul Politicii de confidențialitate, sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că este necesar și / sau considerați că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislație în vigoare.